meningen av dette blog

Hei,

dette blog er for å lære å snakke (eller skrive) norsk bedre og flytendere fordi det vil være viktig på eksamen i juli.

Alle bruker skal skrive opp hva de gjort i dagen (kort eller lang, hvis du vil) og også korrigere de andre innføringene.

Nå må jeg dra til sentrum og ha spansk undervisning... ("Hoy no puede danzar. Mi pierna es rota" :D -> Heute kann ich nicht tanzen. Mein Bein ist kaputt.) Min kjære Erik er nå på veien til Ingolstadt (vil besøker beste vennen hans) og jeg er alene

 

Kyss,

Bibs.

Bibs am 20.5.08 17:21

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen