siste uke, siste helge og annet

Hallo hallo,

for det første: hvis jeg besøker myblog.de, ser jeg alltid pro-ana tags. Og da overleve jeg hvorfor så mange unge jenter vil se ut som ... Klappergerueste?! Mange av dem er 1,70m stor og vil veie under 50 kilo! Det er syk. Og de meste av dem tror at det er ikke syk, men lifestylish...

Ja vel. Siste søndag kjørte jeg hjem til Greifswald med moren min. Vi hadde det veldig hyggelig på bilen fordi vi hørte på live overføring av fotball. Fotball var også temaet av siste uke - de finntes mange gode konkurranser, og vi (Skandinavistikk studenter) så på den Sverige spill i cafe Koeppen. På fredag var jeg på tur med Erik og mama på Ruegen og vi kvarte mange steiner fra stranden :D

Siste helge var jeg på Alter Fritz på torget av Greifswald for å ,,prøvearbeide". Det var jævlig anstrengende og noen av midarbeideren var idiotiske - men jeg håper at jeg må ikke samarbeide med dem senere.

Jeg tror at det var allt. Vi sees!

Bibs am 16.6.08 19:18

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen